Toksyczni Rodzice

Bardzo często relacje rodzinne (szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości) przyczyniają się do emocjonalnych zaburzeń, które objawiają się w dorosłym życiu. Dodatkowo niezmiernie trudno jest się od nich uwolnić. W naszej kulturze rodzice to świętość i wszelkie próby podważenia ich autorytetu są napiętnowane. Jednak toksyczni rodzice potrafią zniszczyć dorosłe życie każdemu. Ich wpływ uznaje się je za jedną z przyczyn emocjonalnego wypalania się w dorosłym życiu.


Wspólny mianownik dla toksycznych rodziców to całkowity brak szacunku dla własnych dzieci. Choć wyglądają na normalnych szczęśliwych i pełnych poświęcenia, to skrywają mroczną, destrukcyjną naturę, której konsekwencją jest stopniowe wyniszczanie psychiki dzieci. W tym miejscu zaznaczam, że określenia „rodzice” oraz „dzieci” używam
w kontekście rodzic-dziecko, a nie wieku dziecięcego.

TOKSYCZNI RODZICE PROWADZĄ DO:

 • uzależnienia od rodziców w dorosłym życiu (od ich zdania, opinii, decyzji, finansów, zasobów),
 • unikania kontaktów z ludźmi oraz lęków przed osobami przypominającymi rodziców oraz nieakceptowanych przez nich,
 • zaburzeń psychicznych w tym wypalenia, depresji, napadów lęków, chorób psychosomatycznych,
 • stałego poczucia winy, ciągłego uciekania przed problemami i odpowiedzialnością za siebie, zachwianiem własnego dorosłego życia,
 • problemów ze snem, koszmarów, zaburzeń codziennego funkcjonowania,
 • niedojrzałości emocjonalnej, problemów tożsamościowych, braku zaradności życiowej, nietrwałych związków uczuciowych.

DZIESIĘĆ CECH TOKSYCZNEGO RODZICA:

 1. Ma obsesję na punkcie kontrolowania każdego aspektu twojego życia oraz ingerowania w nie,
 2. Bezpardonowo krytykuje cię lub/i porównuje z innymi (szczególnie rówieśnikami),
 3. Wypowiada się o tobie negatywnie również w towarzystwie osób trzecich, twoich przyjaciół i znajomych, udaje, że to żart,
 4. Manipuluje tobą, wzbudza poczucia winy, szantażuje emocjonalnie lub robi z siebie ofiarę twoich decyzji i wyborów,
 5. Upatruje w tobie źródła własnych nieszczęść i traktuje cię jako przyczynę swoich porażek,
 6. Obarcza cię winą za swoje niepowodzenia i jednocześnie umniejsza twoje dokonania, rywalizuje z tobą i zazdrości ci sukcesów (umniejsza je w oczach innych),
 7. Nie bierze odpowiedzialności za swoje zachowanie względem ciebie i nigdy nie przepraszają za błędy.
 8. Przekracza fizyczne i emocjonalne granice, a zadany ból rekompensuje prezentami,
 9. Lekceważy twoje uczucia i potrzeby, marzenia i pasje? Ignoruje to jak się czujesz, twoje problemy, rozterki. Nie służy radą, nie okazuje zrozumienia i chęci pomocy,
 10. Swoją „miłość” sprowadza do zapewnienia wyłącznie potrzeb materialnych.

PAMIĘTAJ!

Nie jesteś odpowiedzialny za to co zrobili ci rodzice jako bezbronnemu dziecku, ale jesteś odpowiedzialny za podjęcie działań rozliczających przeszłość i uwolnienie się o toksycznych relacji.

error: Content is protected !!
Scroll to Top