Energetyczny Wampiryzm

Wampir – jest to istota żywiąca się krwią ludzi jest obecny w wierzeniach ludowych praktycznie całego świata. Co ciekawe, patrząc na definicję wampira łatwo zauważyć, dlaczego dzisiaj to określenie przypisuje się szczególnej grupie ludzi. Choć nie wysysają z nas krwi w dosłownym znaczeniu, to jednak potrafią wyrządzić znaczne szkody naszej psychice, emocjom i dobremu samopoczuciu. W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do chorób, uzależnień, a nawet do śmierci.

KIM JEST WAMPIR ENERGETYCZNY

Wampir energetyczny to swoisty typ osobowości Choć nie jest to zdefiniowane zaburzenie, to jednak psychologia nie pozostawia złudzeń i wiąże energetyczny wampiryzm z osobami narcystycznymi, „borderline” i mającymi skłonności psychopatyczne/socjopatyczne.
Karmi się cudzymi emocjami lub czerpie satysfakcję ze sprawiania psychicznego cierpienia innym. Dosłownie wysysa z ciebie energię, motywację, chęć do czegokolwiek, a sama buduję swoją siłę widząc jak słabniesz. Zaspokaja się twoim cierpieniem, pozostawiając cię bez chęci do życia. Co niezmiernie istotne, wampir budując toksyczną relację ze swoją ofiarą, potrafi ją skutecznie omotać. Jest doskonałym manipulantem i cynicznym graczem. Od klasycznego wyzyskiwacza różni go to, że bardziej zależy jemu na emocjach, niż na sprawach materialnych.

 

GDZIE WAMPIR SZUKA OFIAR

Ofiarami stają się najczęściej osoby:

  • czułe na krzywdę innych, angażujące się w problemy innych
  • wysoko wrażliwe (WWO),
  • empatyczne, ufne, pełne poświęcenia,
  • o osłabionej odporności psychicznej, 
  • żyjące w stresie i napięciu,
  • po ciężkich przejściach życiowych.
  • emocjonalnie wypaleni, zmęczeni życiową sytuacją i szukający z niej wyjścia. 

Ciężkie życiowe dramaty połączone z brakiem wsparcia, niepewność lub brak życiowej zaradności, przyciągają wampira jak magnes. Potrafi on wykorzystać każdą sposobność, aby wniknąć w umysł ofiary. Ci toksyczni oprawcy doskonale wyczuwają wszelkie dysfunkcje psychiki i jak wirus atakują. Potrafią być w tym precyzyjni i bezlitośni. Co niezmiernie ważne, wampiry lubią władzę i wysokie stanowiska. To daje im ogromne możliwości do pochłaniania ofiar jakimi są podwładni. Takie osoby są przywódcami sekt lub fałszywymi guru.

TYPY WAMPIRÓW ENERGETYCZNYCH

Nikt nie rodzi się wampirem energetycznym, ale każdy może się nim stać. Dlatego najczęstszym typem jest WAMPIR NIEŚWIADOMY. To osoba, która nie zawsze kieruję się złymi intencjami. Jej wampiryzm wynika z zapatrzenia w siebie, a szczególnie w swoje problemy. W relacjach nie dostrzegają, że przenoszą na innych swoje złe emocje, obarczają problemami, obwiniają za swoje niepowodzenia. Najczęściej będą to ludzie o sporych deficytach emocjonalnych, obniżonej samoocenie i poczuciu wartości. Szkodę wyrządzają nieświadomie, jednak potrafią być bardzo męczące i utrudniające życie.


O wiele gorszym jest WAMPIR ŚWIADOMY. Ma wiele wspólnego z manipulantem i działa z premedytacją, cynicznie korzystając z emocjonalnych zasobów ludzi lub z chęci niszczenia psychiki innych. Ze świadomym wampirem nie poprawić relacji i żyć. Należy się od niego zdecydowanie uwolnić – zrywając wszelkie kontakty.

JAK ROZPOZNAĆ WAMPIRA

Aby rozpoznać energetycznego wampira i nie paść jego ofiarą, trzeba zachować dystans i krytycznie obserwować jego zachowania, przyjrzeć się otoczeniu, w którym funkcjonuje i skonfrontować to z opiniami innych ludzi. Psychologowie wskazują na kilka kluczowych cech tej toksycznej kreatury:

Unika wszelkiej odpowiedzialności i obarcza nią ciebie.
Niezależnie od tego co się stało wampir, nigdy nie uważa się za odpowiedzialnego za sytuację. Zrzuca ją na inne osoby i absolutnie nie czuje emocji, zażenowania, smutku, litości. Wszelkie problemy masz rozwiązać ty, a nie on sam. Nawet jeśli je spowodował, to nie poczuje się do winy – NIGDY! Z drugiej strony chętnie obciąży cię swoimi problemami, starając zmusić cię do ich rozwiązania. Winny jest cały świat, ale nie on. Podobnie z oczekiwaniami, za których realizację ty masz zapłacić nawet swoim kosztem. 

Jego zawsze będzie „bardziej
Osiągasz sukces – wampir zrobi wszystko, aby go zdeprecjonować. Umniejszając twoje dokonania, wywołuje smutek, a ten jest jego pożywką. Jeśli ponosisz stratę, to on sprawnie podsunie ci swoją, która (wg jego opinii) jest większa i bardziej dotkliwa. Pamiętaj, że jego celem nie jest porównanie się, ale cyniczna gra na emocjach. Ty słabniesz, on zyskuje.

Wywyższa się nad innymi
Osoba wampiryczna zawsze stara się umniejszyć sukcesy innych oraz przyćmić je własnymi. Mocno przy tym akcentuje swoją wyższość i trudy, które musiała pokonać. Umniejsza twoje dokonania lub wyśmiewa je jako nieistotne. Żąda przy tym zachwytu i uwielbienia dla jego działań (często błahych i bezwartościowych).
Zawsze stawia się w roli ofiary lub pokrzywdzonego
We wszelkich sytuacjach to on jest pokrzywdzony. Celowo wywołuje konflikty i prowokuje kłótnie, które mają pokazać go w roli ofiary. Wymusza w ten sposób poświęcenie się dla niego, spełnienie jego oczekiwań i docelowo podporządkowanie sobie.

Gra na emocjach
W doskonały sposób wykorzystuje strach, złość, niepewność. Gra na twoich emocjach – szczególnie negatywnych. Potrafi doskonale manipulować, wywołując poczucie bezradności, w którym tylko on jawi się jako obrońca i wybawiciel. Jest cyniczny i bezlitosny. Nigdy cię nie pochwali, nie okaże zadowolenia. Przeciwnie, będzie krytykował, odbierał godność i poniżał. 

Używa zastraszania, szantażu, (nawet) przemocy fizycznej
Świadomy wampir zrobi wszystko, aby utrzymać przy sobie ofiarę. Użyje każdej metody, aby usidlić ją i odciąć od otoczenia. Zniszczy jej relacje z bliskimi, rodziną, odizoluje od znajomych. Wie, że tylko wówczas jego ofiar dostarczy mu zadowolenie i „emocjonalną sytość”.

JAK SIĘ BRONIĆ

W skrajnych przypadkach najlepszą obroną jest zerwanie wszelkich relacji lub ograniczeni ich do niezbędnego minimum. W przypadku wampira w rodzinie konieczne jest skłonienie go do podjęcia terapii i jednoczesne postawienie bardzo twardych granic. 

Wampir energetyczny nigdy nie zaatakuje osoby psychicznie silnej, o mocnym systemie wewnętrznych wartości, pewnej siebie i twardo stojącej w realiach. Wie, że zostanie zdemaskowany i przepędzony. Co nie znaczy, że nie będzie próbował
Dobrze, jeśli przy osobie o słabszej psychice znajdzie się ktoś o silnej osobowości, kto udzieli jej wsparcia i zablokuje dostęp. Energetyczny krwiopijca nie lubi konfrontacji z silną psychiką. Wie, że nie ma szans i jego podła, słaba natura zostanie obnażona.

JAK NIE ZOSTAĆ NIEŚWIADOMYM WAMPIREM ENERGETYCZNYM

Każdy z nas doświadcza trudnych chwil. Śmierć osoby bliskiej, utrata pracy, ciężkie przypadki losowe sprawiają, że szukamy pomocy. Chcemy z kimś nam bliskim i zaufanym porozmawiać, zwierzyć się, znaleźć wsparcie i pocieszenie. To zupełnie normalne reakcje. Problem zaczyna się, gdy zamiast rozwiązywać swoje problemy lub stopniowo godzić się z sytuacją, zaczynamy tworzyć wokół siebie „bańkę złych emocji”. Nie szukamy drogi wyjścia, ale nieświadomie wciągamy w nią innych ludzi. Przerzucając na nich swoje emocje, doświadczamy chwilowej ulgi i stajemy się energetycznym pasożytem.

Dlatego tak ważne jest, aby rozumieć siebie i swoje emocje. Jeśli dobrze rozumiesz siebie, to jak działasz, jakie są twoje motywatory i słabe strony, stajesz się odporny emocjonalne zachwiania. Świadomość i zdrowy rozsądek, są najsilniejszą barierą przed energetycznym wampirem.

error: Content is protected !!
Scroll to Top