ZAWODOWE WYPALENIE, EMOCJONALNA ZAPAŚĆ, BRAK MOTYWACJI

Moje warsztaty są odpowiedzią na te bolączki. Opracowałem je i zastąpiłem sale szkoleniowe pokładem jachtu. Właśnie po to, aby oderwać Cię od znanego środowiska i postawić przed nowym wyzwaniem, dać niespotykaną jakość i formę. Po to, aby dać Ci możliwość regeneracji, odpoczynku i zmienić Twoją postawę wobec życia. Twojego życia!

Co przed Tobą:

  • aktywne uczestnictwo w wyprawie jachtem, zamiast biernego ślęczenia na sali wykładowej,
  • połączenie warsztatów i szkolenia z aktywną pracą umysłową, wysiłkiem fizycznym i przygodą,
  • intensywny rozwój kompetencji poprzez implementację wykonywanych zadań i czynności,
  • twórcze działania w miejsce wykładów, kreatywność i utrwalanie osiągnięć na bieżąco;
  • odmienne środowisko, dynamiczne wydarzenia i narastająca trudność wyzwań.
  • poznanie swoich dominujących prawzorów (archetypów) zachowań oraz zasobów i możliwości.

Serdecznie Zapraszam
Marcin Szymkiewicz